Hôm nay Server hết đĩa!

Chuyện là hôm nay chúng tôi đang vẫn làm việc như một con ong chăm chỉ theo lời của một cô gái trong khu tự trị - ITC (Information Technology